Maal? Harta?

bahasa Arab-nya harta itu adalah ‘maal’, sebab itu juga dalam istilah zakat ada yang dinamakan zakat maal (zakat harta) selain zakat fitrah yang terkenal itu. ‘maal’ itu satu akar kata dengan ‘maala’, ‘mayl’, ‘muyuul’ yang lebih sering diartikan dengan ‘condong’, ‘cenderung’, ‘minat’. boleh saja kita simpulkan bahwa harta memang sering membuat orang cenderung melakukan sesuatu […]

Continue reading


Kisah Bahrâm al-Majûsî

‘Abdullâh bin Mubârak ra. berkisah, “Suatu ketika aku pergi menunaikan haji ke tanah suci. Pada saat berada di Hijr Ismâ‘îl, aku bermimpi bertemu Rasulullâh saw. Dalam mimpi tersebut Rasulullâh berkata kepadaku, “Jika kau pulang ke Baghdad nanti, singgahlah dulu di tempat ini, dan carilah orang yang bernama Bahrâm al-Majûsî. Sampaikan salam dariku dan katakan padanya, […]

Continue reading